Nghiên cứu nâng chất lượng, tiêu chí đánh giá các danh hiệu văn hóa

Chiều ngày 29/3, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Đồng Tháp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Sơ kết Phong trào năm 2022.

Trong năm 2022, Phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả nổi bật. Trong đó, có 103/115 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 89,56%), 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,4% từ 3,13% đầu năm xuống còn 2,73%. Số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa hơn 399 ngàn, đạt tỉ lệ 94,1%, tăng 0,79%. Số vụ bao lực gia đình có 44 vụ, giảm 6 vụ so với năm 2021. Nhiều mô hình về phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững tiếp tục phát huy được vai trò tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống; hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đối với công tác năm 2023, ông Đoàn Tấn Bửu đề nghị Sở VHTT&DL nghiên cứu nâng chất lượng, tiêu chí đánh giá các danh hiệu văn hóa, đề xuất những công cụ đánh giá kết quả thực hiện xác thực tế. Bên cạnh đó, các địa phương cần kiện toàn, củng cố ban chỉ đạo phong trào; quan tâm, tuyên truyền cho người dân thực hiện đúng quy định trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo đúng thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Cẩm Tiên/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết