Nâng tầm cây sen - Hiện thực hóa mục tiêu Tái cơ cấu nông nghiệp

Thành công của Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ I cũng là bước tiến quan trọng trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn mới. Từ Kết luận của Tỉnh ủy Đồng Tháp khoá XI về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025, tỉnh đã và đang xây dựng mới Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo dự thảo của Đề án này, một trong những phát triển mới so với Đề án cũ đó là hình thành vùng chuyên canh nông sản chất lượng cao; tổ chức lại sản xuất theo thị trường; nhất là bổ sung ngành hàng Sen vào ngành hàng chủ lực.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Trung tâm trợ giúp 8-7

Giờ Trái đất

Viettel 8-7

Thông tin cần biết