Năm 2020: Năm dân vận khéo

Ý thức, trách nhiệm người đứng đầu, thái độ phục vụ của cán bộ công chức, viên chức, có chuyển biến mạnh mẽ. Đó là nhờ một phần ở việc đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền, góp phần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đề án lớn và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đó cũng là đánh giá tại Hội nghị Tổng kết công tác dân vận chính quyền năm 2019. Hội nghị diễn ra vào sáng ngày 11/02. Ông Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã đến dự.

Báo cáo đánh giá cũng cho thấy, thông qua hoạt động hội quán, hợp tác xã, tổ nhân dân tự quản, xây dựng nông thôn mới đã tập hợp rộng rãi nhân dân cùng tham gia.

Thông qua các hoạt động hội quán, hợp tác xã, tổ nhân dân tự quản, chương trình xây dựng nông thôn mới đã tập hợp rộng rãi nhân dân tham gia. Trong số 89 hội quán, có hơn 5.000 thành viên.

Các kết quả khác là 67/118 xã đạt xã nông thôn mới, 2 đơn vị cấp huyện đang được đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; chủ trương phát triển du lịch, tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp, giải quyết việc làm đều ghi nhận kết quả tốt. Ngoài ra, công tác cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, phong trào dân vận khéo, tiếp công dân, công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang… cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tôn Hoàng đề nghị công tác dân vận chính quyền năm 2020 phải bám sát nghị quyết, kế hoạch Trung ương và địa phương về phát triển kinh tế – xã hội. Triển khai thực hiện đồng bộ “Măm dân vận khéo” 2020.

Ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức phải ý thức tầm quan trọng công tác dân vận chính quyền, nâng cao thái độ phục vụ nhân dân, phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao tính làm chủ, mức độ hài lòng của nhân dân, vì lợi ích người dân… Nhiệm vụ trước mắt là tăng cường tuyên truyền, vận động phòng chống dịch bệnh do virus Corona, tránh gây hoang mang cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và ông Lê Thành Công – Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020

Hội nghị cũng đã tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh.

Duy Khánh/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)