Một nhiệm kỳ cùng những câu chuyện tự hào

Giai đoạn 2015-2020 có thể nói là một hành trình của sự tiến bộ về tư duy và đổi mới toàn hệ thống chính trị và cả nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Điều này thể hiện rõ trong sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Tỉnh lần thứ X. Một trong những chỉ tiêu đáng quan tâm là thu nhập bình quân đầu người đạt 54,5 triệu đồng, tăng 1, 6 lần so với đầu nhiệm kỳ. Để được con số này, bên cạnh những chính sách, hỗ trợ kịp thời, những mô hình đáp ứng nguyện vọng của người dân, cần hơn là tinh thần tự lực, tự cường của mỗi người để cải thiện thu nhập cá nhân và gia đình.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Bluezone

PNJ