Lúa Đông Xuân sớm khó tiêu thụ

Tại Đồng Tháp, một số diện tích lúa Đông Xuân sớm đang bước vào thu hoạch. So với cùng thời điểm năm ngoái, giá lúa tươi các loại tại ruộng hiện thấp hơn từ 500 đến 1.000 đồng/kg.

Cùng giá lúa giảm, tình hình tiêu thụ cũng có chiều hướng khó khăn vì thương lái cũng giảm tần suất hoạt động do thị trường chung ảm đạm.

Tại cánh đồng ở xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười dự hơn 10 ngày nữa sẽ bước vào thu hoạch. Nếu như thời điểm này năm ngoái, nhiều thương lái đã đến hỏi, chốt giá thì hiện nay chỉ có một vài thương lái là mối quen tìm đến.

Nhiều thương lái cho biết hiện tại chỉ dám thu mua cầm chừng. Có thương lái cho biết, nếu như mọi năm đã mua được khoảng 5.000 đến 6.000 công lúa thì hiện tại, có người chỉ mới mua được khoảng 1.000 đến 2.000 công. Về giá, hầu hết các loại đều giảm, OM 4900 chỉ còn 5.300 đồng/kg, Nàng Hoa 9 là 5.500 đồng/kg, Đài Thơm 8 là 5.100 đồng/kg.

Tương tự, các cánh đồng thuộc xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh cũng có chung tình trạng. Một số nông dân cho biết trước đó, thương lái đã chốt giá mua lúa Nàng Hoa 9 là 6.000 đồng/kg thì nay xin giảm bớt 300 đồng/kg. Dù nông dân đồng ý giảm giá thì ngày cắt vẫn bị dời lại trễ hơn 5 ngày so với dự kiến ban đầu.

Hiện ở Đồng Tháp, cũng có một vài cánh đồng cắt đúng ngày và bán được giá. Đó là các cánh đồng có ký liên kết với doanh nghiệp từ trước. Con số này lại không nhiều.

PV/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết