Lấy ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ Đồng Tháp

Sáng ngày 12/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để lấy ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ của Đảng bộ tỉnh. Ông Lê Quốc Phong – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chủ trì Hội nghị. Tham dự có bà Hồ Thùy Hiên – Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày 2 tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm: Tờ trình về quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; tờ trình về quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Hội nghị đã thảo luận và tiến hành giới thiệu nhân sự quy hoạch bằng hình thức bỏ phiếu kính.

Đây sẽ là tiền đề để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, giới thiệu nhân sự quy hoạch vào các vị trí chủ chốt của tỉnh.

Mỹ Duyên/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Thi tìm hiểu Việt - Lào 5-9

Sa Nhiên

Viettel 8-10

Đồng Vàng 9-10

Thông tin cần biết