Lai Vung: Thành lập HTX Dịch vụ nông nghiệp - Vận tải đầu tiên

Huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp vừa có HTX dịch vụ nông nghiệp – vận tải đầu tiên trong huyện. Đại hội Đại biểu xã viên HTX Dịch vụ Nông nghiệp -Vận tải Ánh Bình Minh xã Tân Thành, nhiệm kỳ 2020 – 2022 vừa được tiến hành.

Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp – Vận tải Ánh Bình Minh 10 thành viên, vốn điều lệ là 500 triệu đồng. Các lĩnh vực hoạt động của HTX là cung ứng vật tư nông nghiệp; hỗ trợ, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

       

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá

PNJ (6/2020)

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Điện lực 7/2020