Lai Vung: Điểm sáng trong phát triển giao thông nông thôn

Trải qua những lần chia tách, sáp nhập, đổi tên, huyện Lai Vung ngày nay đã trải qua chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là một trong những yếu tố quan trọng, không chỉ là đòn bẫy thúc đầy sự phát triển kinh tế xã hội, mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở địa phương.

Minh Trường/THĐT    

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cty TNHH Hùng Cá

Nhà hàng Không Gian Xanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Tân Kiều

Phát Tiến (25/2)

Viettel (12/2020)