Khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023

Ngày 10/8, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, học sinh lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 22/8, học sinh các lớp còn lại tựu trường ngày 25/8; tổ chức hoạt động “Sinh hoạt học đường” từ ngày 29 – 31/8; các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tổ chức khai giảng năm học lúc 07 giờ 30 phút, ngày 05/9.

Học kỳ I bắt đầu từ ngày 05/9/2022 – 15/01/2023. Học kỳ II bắt đầu từ sau khi kết thúc học kỳ I và kết thúc trước ngày 25/5/2023. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và các kỳ thi cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp tỉnh và các hoạt động chuyên môn, thể thao học đường v.v. do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 31/5/2023. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 chuyên năm học 2023 – 2024 trước ngày 31/7/2023.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch thời gian cụ thể cho từng ngành học, cấp học thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh; quyết định thời gian tổ chức các kỳ thi, hoạt động chuyên môn, thể thao học đường v.v. phù hợp; cho học sinh nghỉ học trong trường hợp dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học; tham mưu, đề xuất Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài trong năm học trong trường hợp đặc biệt.

(Theo: Việt Tiến/dongthap.gov.vn)

Link gốc

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Thi tìm hiểu Việt - Lào 5-9

Sa Nhiên

Viettel 8-10

Đồng Vàng 9-10

Thông tin cần biết