Kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số, nhà ở: Đồng Tháp có 1,5 triệu dân

Sau khi kết thúc thu thập thông tin về dân số và nhà ở, đến nay, công tác xử lý và làm sạch số liệu đã hoàn thành. Sáng nay, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã tổ chức Hội nghị Thông tin sơ bộ về kết quả tổng điều tra. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ – Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến trong toàn quốc (Ảnh: Điểm cầu Đồng Tháp)

Theo báo cáo, quy mô dân số nước ta tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn 10 năm trước. Tính đến 0 giờ ngày 01/4/2019, tổng dân số Việt Nam là trên 96 triệu người. So với năm 2009, nước ta giữ nguyên vị trí thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á và giảm 2 bậc, đứng thứ 15 trên thế giới. Tỷ lệ tăng dân số bình quân là 1,14%/năm. Phân bố dân cư giữa các vùng kinh tế – xã hội có sự khác biệt đáng kể. vùng đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung dân cư lớn nhất của cả nước với 22,5 triệu người. Tỷ lệ tăng quy mô hộ thấp nhất trong vòng 40 năm qua.

Tại Đồng Tháp, tổng dân số tỉnh ta trên 1 triệu 500 ngàn người, giảm khoảng 4% so với 2009.

Trình độ dân trí cả nước được cải thiện, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết chiếm 95,8%. Hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học phổ thông đang được đến trường. Tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường giảm mạnh.

Điều kiện nhà ở của hộ dân cư được cải thiện rõ rệt. Cả nước có 93,1% hộ dân cư sống trong các ngôi nhà kiên cố và bán kiên cố.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện và phối hợp giữa Ban chỉ đạo các cấp với các bộ, ngành liên quan, nhất là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng trong quá trình điều tra. Phó Thủ tướng cũng đặc biệt cảm ơn sự đồng tình, hợp tác của nhân dân cả nước, góp phần giúp cuộc tổng điều tra hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Đây là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là công đoạn thu thập thông tin, chủ yếu điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động. Kết quả điều tra là cơ sở để phục vụ hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở; phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới.

Kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào quý II/2020 và các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ công bố vào quý IV/2020.

Thu Thảo/THĐT

Công ty TNHH Hùng Cá

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp