Infographic Người dân đi lại như thế nào từ ngày 16/9?

Từ ngày 16/9, Đồng Tháp bắt đầu thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 và 16. Trong đó, 4 địa phương gồm TP Sa Đéc và các huyện Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đến khi kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn. 8 địa phương còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 ở mức cao hơn. UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đã có hướng dẫn cụ thể về các quy định trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

PinkHouse 31/1/2023

Khu du lịch Văn hóa Phương Nam 18/2/2023

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 30-11

Vạn Kim Long 31/1/2023

Thông tin cần biết