Infographic Một số chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 04/2023

Trong tháng 4/2023, một số chính sách mới bắt đầu có hiệu lực như: Bổ sung Covid-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội; Quy định tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức; Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai…

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết