[Infographic] Đồng Tháp: Quyết tâm bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19 nhằm giữ chắc “vùng xanh”, hóa xanh “vùng đỏ”, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” – vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

PNJ

Giờ Trái đất

Viettel 8-5

Thông tin cần biết