HTX trồng lúa quản lý vùng trồng xoài

Tính đến thời điểm hiện tại, lúa vẫn đang là loại cây trồng chủ lực, chiếm diện tích lớn nhất trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại Đồng Tháp. Do đó, đa số các HTX trên địa bản tỉnh đều chủ yếu gắn với lúa, với các dịch vụ cho cây lúa. Tuy nhiên theo sự đổi mới, các HTX cũng phải thích nghi, làm quen để có thể tồn tại và phát triển, như câu chuyện về một HTX chuyên làm lúa, nay cũng chuyển sang quản lý cả vùng xoài mà chúng tôi sẽ kể ngay sau đây.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Bluezone

EVN Đồng Tháp

PNJ

Thông tin cần biết