Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ 18

Chiều ngày 13/01/2020, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và Hội nghị Cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ. Hội nghị do ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.

Hội nghị thông qua chương trình hành động của Tỉnh ủy năm 2020. Mục tiêu sẽ tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Chú trọng chất lượng công tác xây dựng hệ thống chính trị. Phát triển văn hóa xã hội đi đôi phát triển kinh tế. Nâng cao đời sống người dân, nhất là khu vực biên giới. Bên cạnh đó là bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 54,55 đồng.

Ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa Chương trình hành động của Tỉnh ủy vào chương trình, kế hoạch của địa phương, đơn vị mình. Tập trung tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, quan tâm chỉ đạo xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo trước thềm đại hội với tinh thần chặt chẽ, nghiêm minh và sáng suốt.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức các hoạt động Tết Canh Tý 2020 với phương châm tiết kiệm, an toàn, vui tươi và lành mạnh.

Dịp này, Hội nghị cũng thông qua tờ trình về cơ cấu, số lượng giới thiệu nhân sự đề nghị bổ sung 2 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X để trình lên Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét.

Mỹ Duyên/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Điện lực 7/2020

Bệnh viện Quang Đức (7/2020)

Đồng Vàng (7/2020)