Hội thảo về chuyển đổi số nông nghiệp tại Đồng Tháp

Để có một cái nhìn toàn diện về chuyển đổi số trong nông nghiệp, sáng nay, Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội thảo tư vấn Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn – Thực trạng và giải pháp. Các nhà chuyên môn cùng với nhiều bà con nông dân dự chia sẻ ý kiến.

Với quyết tâm trở thành một trong những địa phương đi đầu trong chuyển đổi số nông nghiệp, Đồng Tháp đã bước đầu ứng dụng một số công nghệ thông minh và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hạn chế hiện nay là đa phần hộ nông dân vẫn đang sản xuất nhỏ lẻ, vốn đầu tư ít, thiết bị sản xuất lạc hậu. Vấn đề tiếp cận thương mại điện tử vẫn còn khó khăn do không phải ai cũng đã từng được tiếp cận công nghệ. Giải pháp được đưa ra là hoàn thiện các thể chế, chính sách, pháp luật, cơ sở dữ liệu về nông nghiệp trên nền tảng số. Chủ động đào tạo có địa chỉ, đặt hàng nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại chỗ. Tạo dựng môi trường, hệ sinh thái số nông nghiệp, nhất là thông quá các loại hình kinh tế tập thể.

Các ý kiến chia sẻ tại Hsội thảo được tổng hợp và là cơ sở đề xuất đến lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số nông nghiệp.

Thanh Trường/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Đồng Vàng

Viettel 30-11

VNNC 24-11

Thông tin cần biết