Hội thảo cấp bộ về giá trị văn hóa, con người Đồng Tháp

Tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp bộ, chủ đề Phát huy giá trị văn hóa con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Tháp hiện nay. Hội thảo diễn ra vào sáng ngày 22/6.

Các bài tham luận, ý kiến tại Hội thảo tập trung phân tích, làm rõ 3 phẩm chất “nghĩa tình – năng động – sáng tạo”; thuận lợi, khó khăn, giải pháp để phát huy giá trị văn hóa con người Đồng Tháp.

Theo Tiến sĩ Phan Công Khanh – Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, cần khai thác những tinh hoa văn hóa từ hò Đồng Tháp, sen Đồng Tháp, thương hiệu PCI Đồng Tháp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, tỉnh cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến khai thác những giá trị văn hóa bản địa và phẩm chất tốt đẹp, đặc trưng của con người Đồng Tháp. Trong đó, phát huy những nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng, tiếp tục tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong tất cả lĩnh.

Các ý kiến cũng cho rằng, các hình thức tôn vinh phẩm chất tốt đẹp của người Đồng Tháp chưa được duy trì, lan tỏa. Văn hóa, du lịch của tỉnh chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng.

Ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh, Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về xây dựng văn hóa con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Đây cũng là cơ sở khơi thông nguồn lực, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Thu Trang/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Trung tâm trợ giúp 8-7

Giờ Trái đất

Viettel 8-7

Thông tin cần biết