Hội nghị Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện thống nhất nhiệm vụ quý IV

Chiều ngày 8/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố quý III/2019.

Đánh giá tại Hội nghị cho thấy, công tác kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức được thực hiện kịp thời sau Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX; tổ chức hiệu quả hoạt động mô hình tự quản ở cộng đồng.

Các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với trên 250 công trình phần việc thiết thực. Tổng giá trị trên 17 tỷ đồng. Vận động trên 2 tỷ đồng thực hiện hoạt động tiếp sức đến trường; tiếp nhận trên 58 tỷ đồng cho các hoạt động của quỹ vì người nghèo.

Hạn chế trong công tác mặt trận được đánh giá là triển khai chương trình còn chậm so với tiến độ. Công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân ở một số địa phương còn chưa chủ động và chưa bám sát địa bàn ở cơ sở.

Trong quý IV năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tập trung các nội dung công tác: Nắm bắt tình hình đời sống dân cư; tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo; tham mưu tổ chức sơ kết hoạt động tổ nhân dân tự quản; thực hiện công tác đối ngoại nhân dân…

Nguyễn Tiến/THĐT  

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cty TNHH Hùng Cá

Nhà hàng Không Gian Xanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Tân Kiều

Phát Tiến (25/2)

Viettel (12/2020)