Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp triển khai chương trình hành động năm 2019

Sáng nay, ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14.

Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, 15/16 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; tiếp tục thực hiện tốt Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh lần đầu vượt mốc 1 tỷ USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2017. Môi trường đầu tư được cải thiện. Hình ảnh Đồng Tháp ngày càng được bạn bè trong và ngoài nước biết đến.

Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2019, gắn với thực hiện Kết luận số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XII. Các đại biểu đồng thời lấy phiếu tín nhiệm cán bộ nửa nhiệm kỳ, đối với các uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp chỉ đạo trong năm mới 2019, các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục nghĩ mới, làm mới, trước hết là từ bản thân. Hành động quyết liệt; truyền cảm hứng cho mọi người, cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra.

Thanh Toàn/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Thi tìm hiểu Việt - Lào 5-9

Giờ Trái đất

Viettel 8-10

Thông tin cần biết