Hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực tại Trường CĐ Y tế Đồng Tháp được đánh giá cao

Nhằm đánh giá hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, đoàn công tác Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) đã đến thăm và làm việc tại Trường.

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp hiện có quy mô đào tạo 3.600 sinh viên, tuyển mới 1.200 sinh viên/năm. Trường có 5 ngành đào tạo trình độ cao đẳng là Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm và Kỹ thuật Phục hồi chức năng. Đối với trình độ trung cấp, Trường đang đào tạo ngành Y sỹ. Trong các ngành đào tạo có 2 ngành trọng điểm là Dược (cấp độ quốc gia) và Điều dưỡng (cấp độ ASEAN).

Trước khi làm việc với nhà trường, đoàn khảo sát thực tế tại một số khoa, phòng, điều kiện cơ sở vật chất

Buổi làm việc đã trao đổi các vấn đề về nâng cao chất lượng đào tạo; mở thêm mã ngành đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; hướng dẫn chương tình đào tạo liên tục; điều kiện thực hành khối ngành sức khỏe…

Qua tìm hiểu thực tế, đoàn công tác Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế đề nghị nhà trường tập trung đánh giá hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực ngành y tế. Đồng thời, cần đưa ra được những giải pháp hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo trong thời gian tới.

Cẩm Giang/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Bluezone

PNJ