Hỗ trợ trao đổi nhu yếu phẩm cho người dân Campuchia

Thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Tháp về việc tạm đóng các cửa khẩu phụ từ ngày 20/3. Các cửa khẩu trên địa bàn huyện Hồng Ngự đã tiến hành đóng cửa.
Để tạo điều kiện cho người dân bên phía xã Coroka, huyện Pèm Chô, tỉnh Prey Veng, có thể trao đổi nhu yếu phẩm sử dụng hàng ngày, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thường Phước đã thành lập điểm “trao đổi hàng hóa” tại cửa khẩu để hỗ trợ người dân biên phía Caphuchia tiếp cận được nguồn nhu yếu phẩm
Theo lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, do bên phía xã Coroka, huyện Pèm Chô, giáp biên giới xã Thường Phước 1, chưa có chợ, chưa có điểm mua bán hàng hóa, nhu yếu phẩm, nên việc tạm đóng cửa biên giới khiến cho người dân Campuchia gặp nhiều khó khăn. Vì thế, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, thành lập điểm trao đổi để người dân Campuchia tiếp cận nguồn thực phẩm. Mỗi ngày, có hơn 200 người dân bên phía xã Coroka, huyện Pèm Chô được hỗ trợ trao đổi mua hàng hóa.
Hình thức trao đổi mua bán nguồn hàng được lực lượng Đồn biên phòng quản lý chặt chẽ, số lượng nhu yếu phẩm ít vừa đủ sử dụng cho từng hộ gia đình, khi trao đổi người dân hai nước không được tiếp xúc trực tiếp với nhau mà đặt hàng hóa tại bàn tiếp nhận, sau đó người dân bên Campuchia nhận hàng và để tiền lại trên bàn, người bán sẽ lại lấy tiền sau./.

Huỳnh Vân/THĐT    

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá

PNJ (6/2020)

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)