Hài hòa lợi ích vườn và ruộng khi xả lũ

Tận dụng tối đa lợi ích của mùa nước nổi, năm nay, nhiều dịch tích sản xuất nông nghiệp tại huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thực hiện chủ trương “mở đồng” đón lũ, nhằm vệ sinh đồng ruộng, nhận thêm phù sa. Rút kinh nghiệm từ những vụ trước, năm nay việc mở đồng đón lũ được đa số người dân đồng tình vì đã đảm bảo lợi ích của người làm vườn và làm ruộng.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Bluezone

PNJ

Hoa Hồng Phát (10/2020)

Thông tin cần biết