Đồng Tháp: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp năm 2019

Sáng nay, ông Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp năm 2019 và triển khai công tác năm 2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị trong năm 2020 cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của công tác kiểm tra, giảm sát trong Đảng. Tập trung giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường giám sát thường xuyên và chuẩn bị tốt Đề án Nhân sự uỷ ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong năm 2019, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra hơn 420 tổ chức Đảng và hơn 1.160 đảng viên, tăng hơn 20 tổ chức và hơn 100 đảng viên so với năm 2018. Việc giám sát thường xuyên được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công thực hiện định kỳ 3 tháng 1 lần. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp uỷ các cấp cũng đã tiến hành kiểm tra và giám sát 100 tổ chức Đảng. Uỷ ban kiểm tra các cấp đã giám sát chuyên đề đối với hơn 270 tổ chức Đảng và gần 300 đảng viên. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm kịp thời, đúng quy định. Số Đảng viên bị thi hành kỷ luật giảm 72 trường hợp so với năm trước.

Dịp này, Hội nghị cũng đã triển khai, quán triệt thực hiện Hướng dẫn số 07 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thanh Toàn/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Điện lực 7/2020

Bệnh viện Quang Đức (7/2020)

Đồng Vàng (7/2020)