Đồng Tháp: Quyết tâm định hướng lại sự phát triển kinh tế hợp tác

Tỷ trọng đóng góp GRDP của khu vực kinh tế tập thể từ 0,6% vào năm 2010 đã tăng lên 1,23% vào năm 2017, tốc độ tăng trưởng là 17% giai đoạn 2010 – 2017. Số liệu trên được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại Đồng Tháp.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến vào sáng ngày 22/8. Tại điểm cầu chính, ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 17 quỹ tín dụng nhân dân với trên 22.100 thành viên, vốn hoạt động gần 625 tỷ đồng, có trên 1.100 tổ hợp tác với trên 50.000 thành viên. Có được 204 hợp tác xã, trong đó 169 hợp tác xã nông nghiệp với trên 53.000 thành viên. Tỉnh đã có 77 hội quán, trong đó có 13 hợp tác xã kiểu mới được thành lập từ chính mô hình hội quán nông dân.

Tuy kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp đã có sự cải thiện về lượng và chất nhưng vẫn chưa đồng đều giữa các lĩnh vực, chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất hàng hóa lớn và thị trường. Chính sách hỗ trợ hợp tác xã ban hành nhiều nhưng thiếu nguồn lực để thực hiện. Chính sách vì vậy vẫn chưa thật sự đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó năng lực nội tại của nhiều hợp tác xã còn yếu kém, thiếu nguồn lực cho đầu tư sản xuất kinh doanh, đặc biệt tư duy của nông dân về kinh tế hợp tác vẫn còn rất hạn chế.

Giải pháp được đưa ra tại Hội nghị là cần khắc phục điểm nghẽn về công tác quản lý. Các cấp quản lý cần hiểu rõ vai trò của hợp tác xã đối với với sự phát triển của địa phương mình. Đây cũng là vấn đề được Bí thư Tỉnh ủy đặt ra đối với cấp ủy các địa địa phương. Đồng thời, cần nhìn rõ những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện để phát triển, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Ông Lê Minh Hoan phát biểu tại Hội nghị

Ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý mục tiêu cuối cùng của kinh tế hợp tác là tăng thu nhập cho nông dân, cùng nhau hướng đến những mục tiêu cao hơn của chuỗi giá trị chứ không phải chỉ có sản xuất và tiêu thu nông sản thô. Để làm được điều đó, toàn bộ đội ngũ lãnh đạo hợp tác xã trong tỉnh cần được đào tạo lại về kiến thức, tìm kiếm những người thủ lĩnh cộng đồng thật sự hiểu, thật sự đam mê với hợp tác xã. Đồng Tháp sẽ ngay lập tức bắt tay vào việc này để định hướng lại sự phát triển của kinh tế hợp tác, của hợp tác xã ngay từ hôm nay.

PV/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cty TNHH Hùng Cá

Nhà hàng Không Gian Xanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Tân Kiều

Phát Tiến (25/2)