Đồng Tháp ghi nhận 178 ca trong cộng đồng

Ngày 21/11/2021, toàn tỉnh đã xét nghiệm 13.352 người (467 mẫu RT-PCR đang chờ kết quả). Kết quả khẳng định có 508 ca mắc mới.

Trong số các ca mắc mới có 45 người tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, 17 người tiêm 1 liều và 71 người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19, 375 người đang điều tra thông tin tiêm.

Các ca bệnh trong ngày được ghi nhận từ:

– 19 ca về từ các tỉnh, thành.

– 97 ca trong các cơ sở cách ly y tế.

– 3 ca trong cơ sở điều trị.

– 211 ca trong khu phong tỏa.

– 178 ca trong cộng đồng.

Thông tin về 178 ca mắc trong cộng đồng:

+ Huyện Châu Thành: 44 ca. Trong đó, 1 ca ấp Tân Thạnh, xã An Hiệp; 1 ca ấp An Thạnh, 4 ca ấp Tân Phú, xã An Nhơn; 1 ca ấp Hòa Hưng, xã Hòa Tân; 2 ca ấp Phú Bình, xã Phú Hựu; 3 ca ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình; 2 ca ấp Tân An, 5 ca ấp Phú Nhuận, 1 ca ấp Tân Bình, 5 ca ấp Tân Hòa, 2 ca ấp Tân Lập, 5 ca ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông; 1 ca ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú; 11 ca ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung.

+ Huyện Lấp Vò: 39 ca. Trong đó, 1 ca khóm Bình Hòa, thị trấn Lấp Vò; 2 ca ấp Bình Hòa, xã Bình Thành; 15 ca ca ấp Bình Thạnh, 1 ca ấp Tân An, xã Bình Thạnh Trung; 10 ca ấp Hưng Quới 1, xã Long Hưng A; 2 ca ấp An Thạnh, xã Mỹ An Hưng B; 3 ca ấp Hưng Hòa, 2 ca ấp Khánh Mỹ B, 2 ca ấp Tân Bình, xã Tân Khánh Trung; 1 ca ấp Tân Hòa Đông, xã Tân Mỹ.

+ Huyện Lai Vung: 27 ca. Trong đó, 1 ca khóm 1, 1 ca khóm 2, thị trấn Lai Vung; 2 ca ấp Định Mỹ, 2 ca ấp Định Phú, 4 ca ấp Định Thành, xã Định Hòa; 1 ca ấp Tân Bình, xã Hòa Thành; 1 ca ấp Long Thành A, 1 ca ấp Long Khánh, 1 ca ấp Long Thuận, 1 ca ấp Long Hòa, xã Long Hậu; 1 ca ấp Long Định, xã Long Thắng; 1 ca ấp Tân Bình, 1 ca ấp Tân Thạnh, 3 ca ấp Tân Phong, xã Phong Hòa; 5 ca ấp Tân Lộc, xã Tân Thành; 1 ca ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa.

+ Huyện Tháp Mười: 26 ca. Trong đó, 4 ca khóm 1, 2 ca khóm 4, thị trấn Mỹ An; 6 ca ấp 1, 1 ca ấp 3, 2 ca ấp 4, 1 ca ấp 5, xã Đốc Binh Kiều; 1 ca ấp 1, xã Mỹ Đông; 3 ca ấp 1, xã Mỹ Hòa; 3 ca ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền; 1 ca ấp 5, xã Thạnh Lợi; 1 ca ấp Lợi An, xã Thanh Mỹ; 1 ca ấp Mỹ Thị A, xã Mỹ An.

+ TP.Sa Đéc: 22 ca. Trong đó, 1 ca khóm 1, 1 ca khóm 2, 2 ca khóm 3, hường 1; 5 ca khóm 2, phường 2; 1 ca khóm 3, phường 3; 1 ca khóm Tân Hòa; 1 ca khóm Tân Thuận, 2 ca khóm Tân Bình, phường An Hòa; 1 ca khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông; 1 ca ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông; 1 ca ấp Phú Hòa, 1 ca ấp Phú An, 2 ca ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông; 1 ca ấp Tân Thành, 1 ca ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây.

+ TP.Hồng Ngự: 14 ca. Trong đó, 1 ca khóm An Lợi, phường An Bình A; 1 ca khóm 1, phường An Bình B; 2 ca khóm Trà Đư, 3 ca khóm Sở Thượng, phường An Lạc; 3 ca khóm 3, 4 ca khóm An Thành, phường An Thạnh.

+ TP.Cao Lãnh: 3 ca. Trong đó, 1 ca khóm 2, 1 ca khóm 4, phường 1; 1 ca khóm 4, phường 6.

+ Huyện Tam Nông: 2 ca. Trong đó, 1 ca ấp 4, xã An Hòa; 1 ca ấp Tân Cường, xã Phú Cường.

+ Huyện Cao Lãnh: 1 ca, ở ấp 4, xã Phương Trà.

Tổng số ca mắc Covid-19 ghi nhận trên địa bàn tỉnh đến nay là 16.736 ca. Trong đó có 4.864 ca đang điều trị.

Trong số bệnh nhân đang điều trị,có 296 ca đang điều trị tại nhà, nơi cư trú.

Về tiến độ tiêm vắc xin ngừa Covid-19, toàn tỉnh đã tiêm được 1.858.482 liều (mũi 1 đạt 90,72%; mũi 2 đạt 60,96%).

Trong ngày 21/11, có 1 địa bàn tuyến xã nâng cấp độ dịch lên cấp 4, nâng tổng số xã, phường, thị trấn ở cấp 4 là 14 đơn vị.

PV/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

PNJ

Thông tin cần biết