Đồng Tháp: Dân bức xúc vì mùi hôi từ công ty thuỷ sản

 

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)