Đồng Tháp còn khoảng 19 ngàn hộ nghèo

Sáng ngày 25/01/2019, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020.

Hội nghị được trực tuyến đến 12 huyện, thị, thành trong tỉnh

Theo thống kê đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn tỉnh giảm còn 10,38%. Trong đó có khoảng 19.000 hộ nghèo, chiếm 4,28%.

Sau 3 năm, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả tỉnh giảm 1,9%/năm, đạt vượt so với mục tiêu Nghị quyết của tỉnh đề ra là 1,5%/năm.

Để đạt được kết quả trên, tỉnh đã áp dụng nhiều biện pháp như hỗ trợ vốn đi lao động ở nước ngoài, phát triển sản xuất, ổn định chỗ ở v.v với tổng vốn giải ngân từ ngân hàng chính sách xã hội là hơn 1.300 tỷ đồng.

Để có thể làm tốt hơn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020, lãnh đạo Sở LĐTB&XH tỉnh nhấn mạnh cần tiếp tục có sự phối hợp của các ngành, đoàn thể như y tế, giáo dục, phụ nữ, đoàn thanh niên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tại các địa phương. Giải pháp chủ yếu là đẩy mạnh tuyên truyền, huy động tối đa các nguồn lực xã hội để thực hiện có hiệu quả, bền vững mục tiêu giảm nghèo. Đặc biệt là giúp người nghèo ý thức được sự vươn lên của chính mình.

Dịp này, có 5 tập thể với thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2018 được biểu dương, khen thưởng.

Mỹ Duyên/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Thi tìm hiểu Việt - Lào 5-9

Giờ Trái đất

Viettel 8-10

Thông tin cần biết