Đồng Tháp: Chi lương tháng 2 trước Tết Nguyên đán

Sẽ chi trả tiền lương tháng 02 năm 2019 trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Đó là thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cán bộ, công chức, viên chức; các đối tượng chính sách xã hội được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước vui Xuân đón Tết.

Theo đó, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp thống nhất việc thực hiện chi trả lương tháng 02 năm 2019 trong thời gian trước ngày 02/02/2019. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính thông báo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rút kinh phí và chi trả cho các đối tượng.

PV/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Trợ giúp pháp lý 31/3

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 10-4

Liên Việt 5/4

Agribank 15/4

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết