Đồng Tháp: 23% dân số là hội viên hội khuyến học

Sáng nay, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp tổ chức tổng kết họat động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Các đơn vị nhận Cờ Thi đua của Trung ương hội

Năm 2019, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp phát triển thêm hơn 26.000 hội viên, đạt trên 23% dân số. Quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, tiếp sức cho hàng chục ngàn học sinh, sinh viên khó khăn có điều kiện đến trường.

Cụ thể, với số tiền vận động được từ quỹ khuyến học, khuyến tài là 35 tỷ đồng, đã trao 22.000 suất học bổng và 90.000 phần quà cho học sinh. Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc nhận trên 5,5 tỷ đồng.

Riêng phong trào nuôi heo đất khuyến học do chính các gia đình có con em đang đi học đã tiết kiệm được trên 31 tỷ đồng, giúp các gia đình nhẹ gánh lo trong việc chăm lo điều kiện đến trường cho con em, nhất là vào dịp đầu năm học mới…

Các phong trào thi đua xây dựng các mô hình: Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập được các cấp hội duy trì, phát triển.

Tại Hội nghị, Hội Khuyến học Đồng Tháp đề ra nhiệm vụ trong năm 2020 là tiếp tục quan tâm phát động phong trào thi đua “Học tập thường xuyên, học tập suốt đời”. Thực hiện xây dựng các mô hình học tập hướng tới xây dựng xã hội học tập. Thực hiện liên kết, phối hợp các lực lượng xã hội để huy động nguồn lực chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài…

Nguyễn Tiến/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Điện lực 7/2020

Bệnh viện Quang Đức (7/2020)

Đồng Vàng (7/2020)