Định hướng phát triển và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP

Nhằm giúp các địa phương hiểu rõ hơn về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là OCOP) và góp phần triển khai thành công chương trình này tại Đồng Tháp, hôm nay, Tại huyện Cao Lãnh, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp BSA phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp (trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức chương trình tập huấn “Định hướng phát triển và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp”.

Tại buổi tập huấn, ông Đặng Phúc Giang – Phụ trách chuyên môn Nhóm Phát triển nhãn hiệu, thương hiệu, tại Trung tâm Phát triển Nông thôn, thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giới thiệu tổng quan về chương trình OCOP, Bộ Tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm của tỉnh Đồng Tháp, giới thiệu một số sản phẩm OCOP đặc trưng trong nước và tỉnh.

Ông Đặng Phúc Giang cũng thông tin đến đại biểu về quy trình đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP; đồng thời hướng dẫn các cơ sở sản xuất nhỏ về sản xuất, công bố sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện tự công bố chất lượng sản phẩm.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Bluezone

PNJ

Thông tin cần biết