Đẩy mạnh truyền thông về Mekong Starup lần thứ I tại Đồng Tháp

Dự kiến trong 2 ngày, 19 và 20/12/2022, Diễn đàn Mekong Startup lần thứ I sẽ diễn ra tại TP.Cao Lãnh. Chủ đề của Diễn đàn là nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp.

Chủ trì cuộc họp với các tiểu ban, Ban tổ chức Diễn đàn, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cần chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công.

Theo dự kiến, ngày đầu tiên sẽ tổ chức 3 phiên hội thảo. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các tiểu ban và nhóm tư vấn phối hợp để thống nhất nội dung hội thảo.

Về công tác truyền thông, sẽ xây dựng website quảng bá và cập nhật thông tin kịp thời. Trước khai mạc sẽ họp báo tổ chức Diễn đàn. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm nội dung truyền thông và phối hợp các đơn vị truyền thông tổ chức quảng bá nhịp nhàng, kịp thời lan tỏa Diễn đàn.

Ông Phạm Thiện Nghĩa lưu ý, các đơn vị tập trung phối hợp thực hiện tốt các nhóm công việc với nội dung cụ thể, đảm bảo thời gian hoàn thành khối lượng đầu việc. Cũng theo ông Phạm Thiện Nghĩa, tỉnh sẽ hướng đến việc tổ chức thường niên hoặc 2 năm/lần đối với Mekong Startup.

Hoàn Quân/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

PinkHouse 31/1/2023

Khu du lịch Văn hóa Phương Nam 18/2/2023

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 30-11

Vạn Kim Long 31/1/2023

Thông tin cần biết