Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS

Mỗi năm Đồng Tháp phát hiện thêm gần 400 trường hợp người nhiễm HIV mới, 90% trong số đó là lây nhiễm qua đường tình dục không an toàn. Vì vậy, đây cũng là vấn đề trọng tâm của công tác trong phòng, tránh lây nhiễm HIV/AIDS của tỉnh hiện nay. Phóng sự được thực hiện Nhân tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 1/12.

       

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá

PNJ (6/2020)

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Điện lực 7/2020