Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng năm 2021

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển năm 2021, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng 7 vị trí việc làm gồm: Phóng viên hạng III, Phát thanh viên hạng III, Phát thanh viên hạng IV, Kỹ thuật dựng phim hạng III, Kỹ thuật dựng phim hạng IV. Chi tiết cụ thể trong Kế hoạch tại đây và thông báo đính kèm tại đây.
Ứng viên quan tâm, đủ điều kiện, vui lòng nộp hồ sơ tại Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, trước ngày 15/4/2021.  

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Đồng Vàng

Viettel 30-11

VNNC 24-11

Thông tin cần biết