Công khai tài chính năm 2022

STT Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Tải về
1 Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 2022 Tải về
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 1 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2022 Tải về
3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 2 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2022 Tải về
4 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2022 Tải về
 

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Thi tìm hiểu Việt - Lào 5-9

Sa Nhiên

Viettel 8-10

Đồng Vàng 9-10

Thông tin cần biết