Công khai tài chính năm 2022

STT Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Tải về
1 Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 2022 Tải về
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 1 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2022 Tải về
3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 2 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2022 Tải về
4 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2022 Tải về
3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 3 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2022 Tải về
 

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết