Công khai tài chính năm 2021

STT Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Tải về
1 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2021 Tải về
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2021 Tải về
3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 2 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2021 Tải về

Tin liên quan

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

Điện lực Đồng Tháp

Thông tin cần biết