Công an Đồng Tháp: “Chủ động, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả”

Sáng ngày 11/01/2019, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy, ông Châu Hồng Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Nổi bật trong công tác năm 2018 của công an toàn tỉnh là đã tập trung thực hiện 3 mặt công tác đột phá về sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh tăng cường lực lượng cho đơn vị nghiệp vụ, cơ sở. Nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản. Chấn chỉnh, cải tiến lề lối làm việc đi đôi với tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong các mặt công tác.

Công an tỉnh đã điều tra khám phá 469 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án chung, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và xử lý tin báo, tố giác tội phạm vượt chỉ tiêu đề ra.

Cũng trong năm 2018, Công an tỉnh Đồng Tháp được Thủ tướng Chỉnh phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 8 tập thể. Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 12 tập thể và nhiều danh hiệu khác.

Năm 2019, Công an tỉnh phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả” gắn với khẩu hiệu “mới mẽ trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm, nhịp nhàng trong phối hợp”.

Chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Công an tỉnh cần tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trong năm 2019, trong đó có việc thực hiện tốt các quy định của Đảng và của ngành về xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng tinh nhuệ, hiện đại. Nâng cao công tác quan hệ phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị – xã hội trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

CTV Thanh Phong/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết