Thanh Bình phấn đấu sớm hoàn thành huyện nông thôn mới

Sáng nay, ông Nguyễn Phước Thiện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã đến làm việc với huyện Thanh Bình về việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025.

Huyện Thanh Bình đặt mục tiêu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025, phấn đấu trong năm nay có từ 1 – 2 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, hiện tại số chỉ tiêu chưa đạt vẫn còn nhiều. Phía huyện Thanh Bình cho biết, trước bài toán vốn ít, huyện chọn dự án trọng tâm để thực hiện trước. Liên quan tiêu chí môi trường, tại khu vực 5 xã Cù Lao đã quy hoạch 2,5ha để bố trí khu xử lý rác, nhưng chưa có doanh nghiệp đầu tư. Từ đó, làm tăng chi phí, khó khăn trong khâu vận chuyển thu gom.

Chia sẻ khó khăn với địa phương, ông Nguyễn Phước Thiện gợi ý, mặc dù đang thực hiện mục tiêu huyện nông thôn mới nhưng có thể ưu tiên chọn thực hiện các công trình có liên quan tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao để tạo thuận lợi về sau. Đồng thời đó, cần cụ thể hóa kế hoạch, phân công vai trò, trách nhiệm cho từng thành viên để thực hiện. Những khó khăn vướng mắc, cần phối hợp chặt chẽ các sở, ngành để tháo gỡ, để sớm đạt được mục tiêu huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Hoàn Quân/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết