Chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH về UBND tỉnh

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Văn phòng Quốc hội được điều động về UBND tỉnh quản lý, kể từ ngày 01/01/2021.

Chiều ngày 11/01/221, UBND tỉnh Đồng Tháp và Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ chuyển giao. Ông Vũ Minh Tuấn – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Trần Trí Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký kết biên bản về việc chuyển giao này.

Ngay sau lễ chuyển giao, đã công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Theo đó, ông Mai Ngọc Vinh giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ông Trần Trí Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và ông Vũ Minh Tuấn – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ký kết chuyển giao

Phát biểu tại lễ chuyển giao, ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục quan tâm, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đồng Tháp sớm ổn định tổ chức, bộ máy, biên chế, kinh phí hoạt động theo quy định. Đối với lãnh đạo Văn phòng mới hợp nhất, cần phấn đấu, xây dựng tinh thần đoàn kết thực hiện nhiệm vụ. Bố trí, sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng theo đúng nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua.

Trước đó, hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã thông qua Nghị quyết về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp và Văn phòng HĐND tỉnh Đồng Tháp.

Lê Giang/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Bluezone

EVN Đồng Tháp

Xe máy Tân Kiều

Thông tin cần biết