Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát cửa khẩu, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ

Sáng nay, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh cùng đã đến khảo sát 2 khu vực cửa khẩu quốc tế là Dinh Bà, Thường Phước và thăm mô hình nông nghiệp. Qua đó nắm bắt tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh sau Tết.

Tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà ở huyện Tân Hồng, các hoạt động thông quan đã trở lại bình thường. Năm qua giá trị kim ngạch thông qua tại cửa khẩu này đạt 110 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 55 triệu USD, chủ yếu là nông sản. Ông Phạm Thiện Nghĩa động viên tập thể Cửa khẩu nỗ lực trong năm mới đồng thời yêu cầu từng cán bộ phát huy trách nhiệm, gương mẫu trên từng nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh lì xì lực lượng làm nhiệm vụ, động viên tinh thần làm việc trong năm mới

Tại Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, ông Phạm Thiện Nghĩa biểu dương và cảm ơn lực lượng đã thực hiện có hiệu quả công tác biên phòng. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành công thương phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tham gia tốt sự kiện thương mại quốc tế với nước bạn. Sự kiện sẽ giúp tỉnh kết nối cung cầu, thúc đẩy giao thương tốt hơn.

Đoàn cũng đã đến đến thăm HTX Nông nghiệp Thành Lập ở ấp Thành Lập, xã Tân Công Chí; tham quan mô hình trồng tre lấy măng và nuôi chim cò của ông Lê Thanh Nghĩa ở ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng.

Hoàn Quân/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Trợ giúp pháp lý 31/3

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 10-4

Liên Việt 5/4

Agribank 15/4

Thông tin cần biết