Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19

Nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, có nguy cơ lạn rộng trong nước, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe con người, ảnh hưởng tình hình kinh tế xã hội, chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp có công văn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

– Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 143/CT-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 147/UBND-THVX ngày 30 tháng 3 năm 2020của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

– Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ, ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khóm (ấp) cách ly với khóm (ấp), xã (phường) cách ly với xã (phường), huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa (hoặc dừng hoạt động) và các trường hợp khẩn cấp khác;

Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

– Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

+ Toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng;

+ Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động; các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh Covid-19.

+ Tổ chức sắp xếp giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp đến làm việc tại cơ quan, đơn vị (ít nhất 50% tổng số lượng), song phải bảo đảm hoạt động cơ quan, đơn vị diễn ra bình thường, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định (lưu ý, trừ ngành y tế và đơn vị trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19). Thời gian thực hiện, từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020.

Riêng bộ phận một cửa, thực hiện theo Công văn số 09/UBND-KSTTHC ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa.

PV/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá

PNJ (6/2020)

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Điện lực 7/2020