Cán bộ, công chức đi đầu thực hiện Đề án 06

Liên quan Đề án 06, sáng nay, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình trong quý I/2023.

Đề án 06 là Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đề án 06 được triển khai với 5 nhóm tiện ích. Trong quý I năm nay, Công an tỉnh tiếp nhận hơn 105.000 hồ sơ, trả kết quả hơn 102.000 hồ sơ, trả lại hơn 2.000 hồ sơ không đủ điều kiện tiếp nhận, đang giải quyết hơn 1.000 hồ sơ. Có 177/177 cơ sở khám chữa bệnh tra cứu căn cước công dân để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thu nhận được hơn 47.000 hồ sơ căn cước công dân, đã nhận từ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH hơn 24.000, đã trả cho người dân gần 23.000 thẻ. Thu nhận hơn 37.000 hồ sơ định danh điện tử mức 2, số tài khoản định danh điện tử đã được kích hoạt là hơn 18.000 tài khoản.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ quan trọng. Cán bộ, công chức, viên chức phải là người đi đầu trong thực hiện. Đối với những khó khăn thuộc trách nhiệm, thẩm quyền, Công an tỉnh phối hợp các sở, ngành nhanh chóng giải quyết. Trong trường hợp thuộc thẩm quyền Bộ Công an phải có tham mưu đề xuất, kiến nghị điều chỉnh.

Thanh Trường/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết