Báo cáo thống kê mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 3,83%

Trong 6 tháng đầu năm, hầu hết các ngành, lĩnh vực đã có xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại. Đó là kết quả được nhận định qua các số liệu thống kê kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Tháp 6 tháng đầu năm, do Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp công bố chiều ngày 30/6.

Trong quí II, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 7,85%, đứng thứ 5 khu vực ĐBSCL. Mức tăng trưởng chung trong 6 tháng đạt 3,83%. Tuy ngành nông nghiệp giảm nhưng các ngành lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng đều có tăng.

Theo dự báo của Cục Thống kê, trong 6 tháng cuối năm, mức tăng trưởng các quí sẽ tiếp tục được duy trì như mức tăng của quí II. Cơ sở được xác định từ việc sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tiếp tục có thuận lợi về giá và tiêu thụ; thương mại và dịch vụ sẽ có mức tăng trưởng cao nhờ phục hồi các hoạt động. Nếu duy trì được mức tăng trưởng như trong quí II, thì khả năng cao tỉnh sẽ đạt được kế hoạch tăng trưởng đề ra cho năm 2022 là 7%.

Thu Trang/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Thi tìm hiểu Việt - Lào 5-9

Giờ Trái đất

Viettel 8-10

Thông tin cần biết