Bác sĩ Pháp hỗ trợ Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp nâng cao chuyên môn

Bác sĩ quốc tịch Pháp Raymond Reorges Le Van Huy, sẽ hỗ trợ nâng cao chất lượng chuyên môn cho Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp.

Tiếp, làm việc với bác sĩ Le Van Huy vào sáng nay, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chấp thuận cho sự hợp tác này.

Bác sĩ Le Van Huy, quốc tịch Pháp (trái) đang làm việc tại Bệnh viện Saint Jean De Dieu

Ông Đoàn Tấn Bửu cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan của tỉnh phối hợp hỗ trợ, xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện hiệu quả.

Bước đầu, bác sĩ Le Van Huy sẽ tìm hiểu trình độ chuyên môn, nhu cầu cần đào tạo của các y, bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp, từ đó đề ra các chương trình hỗ trợ phù hợp.

Bác sĩ Raymond Reorges Le Van Huy đang làm việc tại Bệnh viện Saint Jean De Dieu. Trước đây ông đã có một số chuyến thăm quan, trao đổi chuyên môn với Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp.

Thu Trang/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)