Áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 – 2021

Chiều ngày 09/01/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tạo Phùng Xuân Nhạ chủ trì Hội nghị trực tuyến Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Đồng Tháp cùng đại diện các sở, ngành liên quan dự tại điểm cầu Sở GD&ĐT Đồng Tháp

Chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục đối với cả 3 cấp học, với nhiều điểm khác so với chương trình giáo dục hiện hành.

Đáng chú ý là về mục tiêu giáo dục, chương trình mới sẽ chuyển từ nền giáo dục nghiên về kiến thức sang nền giáo dục hướng đến phát triển con người toàn diện, chú trọng tính thực hành, vận dụng vào thực tiễn.

Kiến thức nền tảng của các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới chủ yếu là những kiến thức cốt lõi, tương đối ổn định, được kế thừa từ chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và được tổ chức lại để giúp học sinh phát triển phẩm chất và năng lực tốt hơn.

Phương pháp được áp dụng cho chương trình cũng sẽ thay đổi để phù hợp với mục tiêu đặt ra. Trong đó sẽ giảm số tiết học; giảm kiến thức lý thuyết; tăng cường dạy học phân hóa – tự chọn, dạy học tích hợp và dạy học thông qua hoạt động.
Hội nghị cũng đã thông qua Đề án Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên và đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Sau hội nghị, Bộ GD&ĐT tiếp tục chủ trì tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa theo quy định, tổ chức thẩm định, phê duyệt, cho phép sử dụng sách giáo khoa để kịp thời triển khai chương trình mới, bắt đầu đối với lớp 1 vào năm học 2020 -2021.

Mỹ Duyên/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Trợ giúp pháp lý 31/3

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 10-4

Liên Việt 5/4

Agribank 15/4

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết