15 năm thực hiện Nghị quyết 48 tại Đồng Tháp

Sáng ngày 12/9, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, đến năm 2010 – định hướng đến 2020. Ông Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đánh giá qua 15 năm triển khai thực hiện cho thấy tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh được xây dựng, ban hành theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, bảo đảm tính đồng bộ. Nhất là các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành kịp thời; giúp giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại những hạn chế như: Việc áp dụng văn bản pháp luật có lúc, có nơi còn lúng túng, vẫn còn một số văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh chưa đồng bộ, chưa kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết số 48, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên.
Trong đó, quan tâm đổi mới quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với nhu cầu, thực tiễn. Bên cạnh đó, rà soát lại và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản đã ban hành bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức.

Cao Lê/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)