Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng nhiệm kỳ qua được thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Đó là đánh giá của ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tại Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hội nghị diễn ra vào ngày 16/9.
 

Trong nhiệm kỳ, các cấp uỷ, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp có xây dựng và quan tâm tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã chủ động phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời, chấn chỉnh và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Trong nhiệm kỳ, các tổ chức đảng có thẩm quyền đã xem xét, xử lý kỷ luật hơn 1 ngàn đảng viên và 14 tổ chức đảng vi phạm.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến về công tác này. Uỷ ban Kiểm tra cấp uỷ các cấp cần chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá và hằng năm. Tăng cường thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra với các tổ chức đảng, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Nguyễn Tiến/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Bluezone

PNJ