Tổ đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp thảo luận, đóng góp văn kiện

Vừa qua, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đơn vị huyện Tân Hồng tổ chức họp thảo luận, đóng góp văn kiện trình tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa IX. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng tham dự.

Các đại biểu thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021; Nhất trí cao với nội dung các Tờ trình thông qua tại kỳ họp, đồng thời đề nghị chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp một số nội dung của tờ trình 127 về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bên cạnh đó, các đại biểu kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh đưa nội dung đánh giá hoạt động của Hội quán và đánh giá hiệu quả phát triển kinh tế biên giới vào dự thảo Nghị quyết; đầu tư xây dựng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà đạt đô thị loại V; có chính sách hỗ trợ Hợp tác xã hoạt động hiệu quả; sớm đề ra các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Bluezone

PNJ

Thông tin cần biết