Tiếp xúc cử tri chuyên đề thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Sáng ngày 17/5, ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hội nghị đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Các đại biểu ghi nhận 12 ý kiến về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đáng chú ý là đề nghị, Dự thảo cần bổ sung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cộng đồng dân cư bàn và quyết định; trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản của cộng đồng dân cư; tiếp thu, xử lý các kiến nghị. Xác định rõ trách nhiệm giải trình, chế tài đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khi để xảy ra chậm trễ, không xem xét, trả lời kiến nghị của ban thanh tra nhân dân.

Bên cạnh chế tài, cần bổ sung quy định về khen thưởng trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Về thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp, đại biểu đề nghị bổ sung quy định về đối thoại, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp v.v.

Ông Lê Quốc Phong – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn tỉnh Đồng Tháp ghi nhận các ý kiến đóng góp. Đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo trình Quốc hội xem xét, để hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết.

Tuyết Minh/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Trung tâm trợ giúp 8-7

Giờ Trái đất

Viettel 8-7

Thông tin cần biết