Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới. Đó là mục tiêu đề ra của Ban chỉ đạo  cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tại hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm,  triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Theo ban chỉ đạo: cuộc vận động ngày càng tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, qua đó từng bước thay đổi nhận thức trong sản xuất, thói quen sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước. Hiện có 58 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh, có hàng hóa vào các kênh phân phối hiện đại như: Coopmart, Big C, Vinmart, Bách hóa xanh.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, Ông Lê Thành Công – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy/Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh/Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh – đề nghị tổ chức ngày hội kết nối cung – cầu, tập trung thông tin quảng cáo các sản phẩm đặc trưng, chủ lực, các sản phẩm OCOP của tỉnh; tăng cường kết nối với các kênh phân phối trong và ngoài tỉnh; đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc vận động.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Thi tìm hiểu Việt - Lào 5-9

Giờ Trái đất

Viettel 8-10

Thông tin cần biết