Thường trực Tỉnh ủy làm việc Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần giữ được kỷ cương, củng cố niềm tin của đảng viên và quần chúng nhân dân với Đảng. Đó là khẳng định của ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trong buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vào chiều ngày 04/03/2021.

Đánh giá chung tại buổi làm việc, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra trong năm 2020. Trong đó, đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 đảng viên; kiểm tra 2 tổ chức đảng về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 1 tổ chức đảng về công tác lãnh đạo, quản lý và sử dụng tài chính đảng. Giám sát theo chuyên đề 1 đảng viên. Giải quyết tố cáo 6 đảng viên; xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 7 đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các ban, đơn vị liên quan nhanh chóng phối hợp giải quyết một số vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát. Tham mưu tốt cho Ban Thường vụ trong thực hiện nhiệm vụ gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng. Gần nhất là kịp thời giải quyết đơn thư, tố cáo trong giai đoạn cao điểm về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Mỹ Duyên/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

Thông tin cần biết